What I Eat In A Day: Semi-Healthy Edition

Hi!

I have written down and photographed what I ate yesterday and thought I would share it with you. I love reading articles like this or watching similar videos and I hope you like it as well!

Hi!

Ik heb wat ik gister allemaal heb gegeten gefotografeerd en opgeschreven en dacht dat het wel leuk zou zijn als ik het met jullie zo delen. Ik hou er van om soort gelijke artikelen te lezen of om dit soort video’s te zien en hopelijk vind jij het ook leuk!

Breakfast

For breakfast I had two pieces of toasted bread, one with hummus and the other with half an avocado topped with pepper, salt, tomato and thick balsamic vinegar. This is quite a big breakfast for me, cause normally I eat one piece of toast or two pieces of crackers. But I was quite hungry this morning. Also these are btw my favorite toppings for bread at the moment.

Als ontbijt nam ik twee geroosterde broodjes, eentje met hummus en de ander met een halve avocado waar ik op allebei peper, zout, tomaat en dikke balsamico heb gedaan. Voor mij is dit best een groot ontbijt, omdat ik normaal 1 broodje of 2 crackers eet. Maar ik had best wel trek deze ochtend. Ook zijn dit btw mijn favoriete toppings voor brood op het moment. 

Snack 

Late in the morning I decided to make a smoothie for the first time in while. I love smoothies, but in the past year I’ve often bought them. However, we had the ingredients at home, so I though I could make one. The smoothie contained: 1 very ripe banana, a handful of frozen cherries, two handfuls of frozen mixed summer fruit, a splash of orange juice and 250 ml of water.

Laat in de ochtend besloot ik om een smoothie te maken voor de eerste keer in een lange tijd. Ik hou van smoothies, maar het afgelopen jaar kocht ik ze meestal. De ingrediënten waren in huis dus ik dacht dat ik er wel eentje snel kon maken. De smoothie bestond uit: 1 hele rijpe banaan, een handvol bevroren kersen, twee handenvol bevroren gemengd zomerfruit, een scheutje sinaasappelsap en 250 ml water. 

Lunch 

Around 14:00 I was a bit peckish, so I decided to have a some leftover pasta for lunch. It doesn’t look that great, but it is really tasty. It’s pasta with a simple vegetarian tomato sauce that was topped with cheese and then baked in the oven until the cheese became crispy.

Rond 14:00 begon ik een beetje trek te krijgen, dus besloot ik om een restje pasta te eten als lunch. Het ziet er misschien niet zo fantastisch uit, maar ik kan je vertellen dat het erg lekker is! Het is pasta met een simpele vegetarische tomatensaus, dit werd bedekt met kaas en daarna in de oven gedaan tot de kaas lekker knapperig was. 

Dinner

I didn’t make a picture of my dinner, because I went to eat at my boyfriend’s family and thought it would be a bit weird if I got my telephone out for a photograph. However, dinner was great! We had a vegetarian nasi with a fried egg, sate-sauce, baked bananas and prawn crackers.

Ik heb geen foto gemaakt van mijn avondeten, omdat ik bij de familie van mijn vriend at en dacht dat het een beetje raar zou zijn als ik er een foto van zou maken. Maar het eten was lekker! We aten een vegetarische nasi met een gebakken ei, satésaus, gebakken banaan en kroepoek. 

After dinner snack 

When I got back home I felt like having a bit of chocolate, so I made myself a cup of Moroccan mint tea and had two small Kinder bars on the side.

Toen ik thuis kwam had ik zin in een beetje chocolade, dus ik maakte voor mezelf een Marokkaanse munt thee en daarnaast nam ik twee klein Kinder reepjes. 

Calories wise, it was quite a good day. However, I feel like I should have eaten more protein in the form of veggies or a bit of meat. I did drank enough water. Nevertheless, I could have eaten a bit healthier, but yeah I’m not to hard on myself as I want to maintain a healthy relationship with food. Overall, I think it was an okay day 🙂

Als we kijken naar de calorieën was het best een goede dag. Maar, verder had ik meer proteïnen moeten eten in de vorm van groente of een beetje vlees. Wel heb ik genoeg water gedronken. Desondanks, had ik wel wat gezonder kunnen eten, maar ja ik ben niet erg moeilijk voor mezelf omdat ik een gezonde relatie wil behouden met eten. Globaal gezien vind ik dit best een oké dagje 🙂 

Love Life,

Maxime

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: