Welcome!

Welcome to the new blog (for now)!

So, I just want to say I’m sosososo sorry for the radio silence of the past 1-2 weeks. As you can see I’ve been busy with creating a new website and sadly that didn’t go that great….

Welkom op mijn nieuwe blog (voor nu)!

Dus, ik wil even zeggen dat het me heel erg spijt voor de stilte de afgelopen 1-2 weken. Zoals je kan zien ben ik erg bezig geweest met het maken van een nieuwe website en helaas ging dat niet zo geweldig… 

I decided to switch from Weebly to WordPress to make my blog a bit more professional. I migrated the content from one website to the other and that was a bit of a hassle, since the dates got messed op and most of the links didn’t work. I had to got through all of the 83 articles I wrote twice until everything was okay..

Ik besloot om van Weebly naar WordPress te switchen met mijn blog om het wat professioneler te maken. Ik heb de content van de ene site naar de andere site gemigreerd en dat ging niet lekker, omdat alle datums verkeerd waren en de meeste links deden het niet meer. Ik ben twee keer door alle 83 artikelen die ik heb geschreven, heen gegaan totdat alles oké was. 

Then I wanted to get a Premium subscription so I could remove ‘wordpress’ from the URL and I thought I would also get SEO and Google Analytics with it. However, I discovered that I would only get SEO and Google Analytics on the website if I went for the most expensive subscription, which is almost three times the price of the Premium subscription!! And well in my opinion that is just too expensive. I started looking at other website builders/providers, but in the end I did come back to WordPress.

Daarna wou ik een Premium abonnement regelen zodat het ‘wordpress’ gedeelte uit mijn URL kon en omdat ik dacht dat ik er SEO en Google Analytics bij kreeg. Maar, toen kwam ik erachter dat ik pas SEO en Google Analytics op mijn website krijg wanneer ik voor de duurste abonnement kies, wat gewoon bijna 3x zoveel kost als de Premium abonnement!! En ja dat is voor mij echt even te duur.  Ik ging kijken naar andere website builders/providers, maar kwam toch terug bij WordPress.

But, Maxime, your URL still says ‘wordpress’? That’s right! I decided to keep this website for now and at the moment keep it as a free subscription or maybe I will go for the Personal subscription soon, just to improve my URL. In the meantime I will start working on another site via wordpress.org instead of wordpress.com. With the .org version I need to put all the widgets, plug-ins etc. on the site for free, however it does mean that I have to focus on the more technical parts of the blog. Hopefully, I get a bit more tech savvy because of it haha. No clue how long it will take me to create another new site, now that college is getting more and more busy by the day. Sorry!

Maar, Maxime, je URL zegt nog steeds ‘wordpress’? Dat klopt! Ik heb besloten om voor nu toch nog even een gratis abonnement te houden of misschien ga ik toch binnekort een Personal abonnement nemen om toch mijn URL te verbeteren. In de tussentijd ga ik wel werken aan een nieuwe site via wordpress.org inplaats van wordpress.com. Met de .org versie kan ik alle widgets, plug-ins etc. op de site regelen zonder kosten, maar dat betekend wel dat ik me moet gaan focussen op veel technische gedeeltes van de blog. Hopelijk, word ik er wat meer tech savvy van haha. Geen idee waneer ik klaar ben met het maken van weer een nieuwe site, nu dat ik het elke dag een stukje drukker krijg met mijn studie. Sorry!

Yeah that’s what I’ve been going through these past few weeks. How are you? I hope you like this new site!

Dat is waar ik de afgelopen weken mee bezig ben geweest. Hoe gaat het met jou? Ik hoop dat je de nieuwe site leuk vindt!

Love Life,

Maxime

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: