Harry Potter, The Exhibition: My Experience

Hi!
On Tuesday I went to the Harry Potter Exhibition in Utrecht, the Netherlands. Honestly, I am not the biggest Harry Potter fan, but I absolutely loved the movies. I have tried to read the books, but I always stopped after the first chapter when I was kid. However, the exhibition shows attributes and decors that were used in the movies so I was super excited to see them!
​​

Hi!

Deze dinsdag ben ik naar de Harry Potter Exhibition geweest in Utrecht, Nederland. Om eerlijk te zijn, ik ben niet de grootste Harry Potter fan, maar ik hou heel erg veel van de films! Als kind heb ik geprobeerd om de boeken te lezen, maar ik kwam nooit verder dan hoofdstuk 1 van het eerste boek. Maar, de tentoonstelling showde antributen en decors die in the films zijn gebruikt en daarom wou ik het heel graag zien!

When you enter the exhibition there is the possibility to put on the Sorting Hat. Very cool idea, however there was an employee that pushed a button in order to get the one of the houses (Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff or Slytherin) you wanted to be in. So, it was magical for little kids, but for me it was a bit of a let down..
Wanneer je de tentoonstelling binnen loopt is er de mogelijkheid om de sorteer hoed op te doen. Super gaaf natuurlijk, alleen het was overduidelijk dat de medewerker die de hoed op deed en knopje in drukte zodat een bandje een van de huizen opnoemde. Voor kleine kinderen was het dus magisch, maar ik was toch wel flink teleurgesteld. 
After the sorting hat there was a small room where we saw some snippets of the movies. Then we walked across the decor of the train station, where after we entered the rest of the exhibition that showed the most iconic scenes and decors of the movies. The first thing that struck my eye was of course the painting of the fat lady, that actually moved! I absolutely loved it! ❤
Na de sorteer hoed was er een kleine kamer waar we stukjes van de films zagen. Daarna liepen we langs het decor van het trein station, waar na we de rest van de tentoonstelling dat de meest iconische scenes en decors van die films laat zien. Wat mij meteen opviel was de schilderij van de dikke dame, die ook echt bewoog! 
Then there were some decors of the classes in Hogwarts, the previous picture was taken of the decor of the room where Harry and Ron slept. There was the opportunity to pull a Mandragora out of its pot and  shoot some balls through a ring, inspired by the game Quidditch.
Daarna waren er een paar decors van de klassen avn Zweinstein, de vorige foto was genomen van het decor waar Harry en Ron sliepen. Er was de mogelijkheid om een Mandragora uit zijn pot te trekken en ballen door een ring te gooien, geïnspireerd door het spel Zwerkbal. 
Afterwards there where decors of Hagrid’s hut, the forbidden forrest, black magic and the famous ball. It was so cool to see! And of course,, the best thing where the magical candies!
Daarna waren er decors van Hagrids huisje, het verboden bos, zwarte kunsten en het bekende bal. Ik vond het gaaf om te zien! Maar het beste van alles was natuurlijk het magische snoep!
All in all I really liked the exhibition, even though I think the exhibition and the merchandise which you  could buy there was overpriced. I btw bought a chocolate frog and fudge flies! ❤ It was so surreal to walk through the scenes and decors, so i couldn’t thoroughly enjoy it in the moment. But looking back it was soooo nice and now I feel like seeing all the movies all over again and maybe even read the books. If you are a bit of fan of Harry Potter, I definitely recommend you to see his exhibition when it comes to your country! Have you read the books and/or seen the movies of Harry Potter?
Ik vond de tentoonstelling erg leuk, ondanks dat ik de tentoonstelling en de merchandise die je er kon kopen wat overpriced vind. Ik kocht trouwends zelf een chocolade kikker en fudge vliegen! ❤ Het was ok er surreal om door de scenes en decors te lopen, het was moeilijk om te geloven en daarom heb ik er niet volop van kunnen genieten. Maar als ik terug kijk was echt wel heel erg leuk en nu heb ik zin om alle films weer te gaan bekijken en misschien zelfs om de boeken te lezen. Als je een beetje fan bent van Harry Potter, dan raad ik het zeker aan om de tentoonstelling te bezoeken wanneer het bij jou in de buurt is. Heb jij alle boeken en/of films van Harry Potter gezien?
Love Life,
Maxime

2 thoughts on “Harry Potter, The Exhibition: My Experience

    1. Hi Mitchel! Wat leuk dat je reageert op mijn artikel 😀 Nog even dit studiejaar doorkomen en daarna ga ik ze zeker lezen!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: